1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować nas o tym fakcie wysyłając pismo w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany poniżej adres:

Excellent Home Daniel Jóźwiakowski
Piaski 13A
63-645 Łęka Opatowska
NIP: 5761186854,
REGON: 251550387
e-mail: kontakt@excellent-home.pl
numer telefonu: 888 020 345

o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@excellent-home.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej skierowanej na adres:

Excellent Home Daniel Jóźwiakowski
Piaski 13A
63-645 Łęka Opatowska

Z dopiskiem „Zwrot + numer zamówienia”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

2. Skutki odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń będzie miało miejsce wcześniej.

Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty podczas składania Zamówienia, chyba że wyrażona zostanie zgoda na inny sposób zwrotu niełączący się z żadnymi kosztami dla użytkownika.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14-dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od Umowy. Termin będzie uznany za zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14-dni na adres:

Excellent Home Daniel Jóźwiakowski
Piaski nr 13A
63-645 Łęka Opatowska

z dopiskiem „Zwrot + numer zamówienia”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.