1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Po potwierdzeniu przyjęcia oferty Klienta i zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia.

3. Na okres dostawy Towaru do Klienta składa się czas pakowania Towaru oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską. Okres ten wynosi łącznie od 7 do 35 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia Zamówienia

4. Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia, w przypadku chwilowej niedostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany poprzez otrzymanie wiadomości e-mail.

5. Przy wybraniu opcji odbioru osobistego Towaru w salonie stacjonarnym Sprzedawcy, okres przygotowania towaru do odbioru wynosi do 7 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia Zamówienia.

6. Odbierając Towar Klient jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia, a Towaru nie dostarcza Sprzedawca, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia tego przewoźnikowi i spisania z nim protokołu szkody, a następnie zawiadomienia o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę. Zaniedbanie tego obowiązku i przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń skutkuje wygaśnięciem roszczeń odszkodowawczych wobec przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesłanych towarów lub niekompletności przesyłki, których nie można było stwierdzić z zewnątrz, Klient jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy oraz wezwania przewoźnika dostarczającego przesyłkę do sporządzenia protokołu szkodowego w terminie 4 dni od dnia odbioru Towaru.